Home » Training en Coaching

Training en Coaching

Om gastvrijheid verder in uw bedrijf te verankeren, ondersteun ik u en uw medewerkers door training en coaching.

Training Gastvrijheidsbeleving

Door middel van training wil ik medewerkers graag laten beleven hoe de klanten hen ervaren. De medewerkers leren zichzelf beter kennen, leren hun collega’s beter begrijpen en zij krijgen beter inzicht in wat de klanten willen. We gaan heel praktisch aan de slag. Het gaat bij deze training om het “Leren door Ervaren” principe. Als je iets zelf ervaart, blijft het hangen en begrijp je het ook. Een map papier kun je doorlezen, maar dan voel je de beleving er niet achter. En dat is juist de opzet van deze training.

Uw medewerkers krijgen meer plezier in hun werk en dit merken de klanten. Zij worden ambassadeurs voor uw bedrijf. Klanten ervaren het gevoel dat zij echt belangrijk worden gevonden, dat ze gezien worden. En dat willen ze!

Training MapsTell©, een specifieke training over gedrag en communicatie

Gastvrijheid heeft veel met gevoel te maken. En dat gevoel ontstaat door het gedrag van medewerkers. Om gedragsstijlen in kaart te brengen, maak ik als MapsTel© Guide gebruik van de MapsTell© methode. Hiermee krijg je op een plezierige, spannende en leerzame manier in beeld hoe jij in elkaar steekt, hoe je collega’s in elkaar steken en hoe je als team beter kunt samenwerken. Heel visueel sta je letterlijk op de landkaart van de Wereld van Verschil. Het gaat om jezelf erkennen, anderen herkennen en je met elkaar verbinden.

“Zo’n leuke visuele en leerzame methode! Hiermee begrijp je jezelf en anderen veel beter!”

“Nu snap ik waarom jij altijd zo netjes werkt en ik chaotisch”!

“Ik begrijp nu waarom onze samenwerking schuurt!”

Dat zijn opmerkingen die zowel volwassen deelnemers als leerlingen maken.

Zie voor verdere informatie over deze methode http://mapstell.com

Of kijk dit introductiefilmpje: https://youtu.be/tDm18CroRu4

Coachen Gastvrijheid

Natuurlijk kom ik ook graag ter plekke medewerkers coachen. Om zo onze expertises te verbinden. Welke vragen zijn er, hoe ga je hiermee om, zijn er nog verdere aandachtspunten? Alle vragen van directie, management en medewerkers kunnen hierbij aan bod komen. Het doel is om dagelijks met gastvrijheid bezig te zijn. Op een manier die bij u past.

Uw klant krijgt de plek die hij verdient

Met een gastvrijheidsplan alleen bent u er niet. Een plan moet leven binnen een organisatie, het moet elke dag punt van aandacht zijn. Dan krijgt gastvrijheid pas de plek die het verdient. En dan krijgen uw klanten de aandacht die zij verdienen, hebben uw medewerkers plezier in hun werk en zal uw bedrijfsresultaat verbeteren.

Heeft u behoefte aan training en/of coaching? Wilt u er verder over sparren? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Telefonisch of via mail. Graag tot ziens!